Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím a jsou pro obě strany závazné.

Prodávající:
Miloslava Baťková
Křižná 177
767 01 Kroměříž
Dodavatel není plátcem DPH.
IČ: 02604817
(dále jen "dodavatel")

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
Fio banka 2200594877 / 2010
Adresa provozovny:
Křižná 177
Kroměříž 767 01

Kupujícím se rozumí spotřebitel, firma, instituce, Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v návrhu kupní smlouvy – objednávce. Samotná kupní smlouva vzniká dodáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Ceny uvedené v tomto internetovém obchodu jsou pro odběratele konečné. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Zboží je možno objednat následujícími způsoby:

K objednání kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Cena zboží se závěrem vaší objednávky doplní o cenu za dopravu. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.  

3) VRÁCENÍ ZBOŽÍ / ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzhledem k tomu, že k uzavření smlouvy dochází bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, má kupující právo, dle občanského zákoníku č.367/2000, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí kupující o této skutečnosti informovat prodávajícího a nepoškozené zboží bez jakýchkoli známek užívání nebo opotřebování poslat v původním obalu na vlastní náklady, ve výše uvedené lhůtě, spolu s originální fakturou  zpět prodávajícímu. Po obdržení vráceného zboží, jeho kontrole a za splnění všech výše uvedených podmínek prodávající zákazníkovi vrátí zpět cenu zboží do 30-ti dnů převodem na účet nebo poštovní poukázkou.

4) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. V případě poškození zboží během přepravy je nutné uplatnit reklamaci u daného přepravce ihned, nejpozději do dvou dnů. DŮLEŽITÉ: uchovejte veškerý obalový materiál včetně výplní!, v ideálním případě pořiďte fotodokumentaci. Následně nás prosím v zájmu urychlení řešení celé situace také informujte. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným skladováním.

 

Postup při případné reklamaci:

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

 

5) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou Vaše osobní data důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Provozovatel zde čestně prohlašuje, že neprodáváme, nepronajímáme a ani jinak neposkytujeme osobní data svých zákazníků žádné třetí straně.Osobní údaje budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Kupující využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).  

6) DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Termín dodání zboží je 7 dní. Zboží nicméně expedujeme v nejkratším možném termínu. Vzhledem k tomu, že máme většinu položek skladem, je předpokládaný termín dodání 1-2dny. V případě, že nebude možné vyřídit objednávku v uvedeném termínu, budeme Vás kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu. Dodací podmínky: Zboží zajistíme roznáškovou službou každý všední den v odpoledních hodinách po předchozí telefonické domluvě se zákazníkem

Zboží je také možné vyzvednout přímo v naší provozovně. V případě osobního převzetí zboží Vás budeme kontaktovat, jakmile bude Vaše zásilka připravena k vyzvednutí. Při dodání zboží v celkové hodnotě nad  300 Kč Vám nebudeme účtovat poplatky za donášku, do 300 kč – donáškovné 29,-kč, bude připočteno k celkové ceně zboží.

Platební podmínky:

Zboží lze zaplatit těmito způsoby: